Segítő Belső Család (SBCs)

A SBCs a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület specializációja sajátélmény, elméleti és szupervíziós részből áll.


6 meditációs nap

SBCs sajátélmény

A sajátélmény elkezdésének feltétele befejezett autogén tréning sajátélmény vagy más képi, módosult tudatállapottal dolgozó módszerspecifikus végzettség, amit egy személyes találkozás egészít ki. A SBCs sajátélmény szakasza 48 tanóra (6 meditációs nap 10-től 17 óráig).

A képzés szerkezete:

1.nap: a biztonság archaikus szintjei

    meditációk témáiból: erőhely, segítő, gyógyító erők

2.nap: a gyermekkor

    meditációk témáiból: gyermekkor erőhelyei, erőforrásai, a segítővé átalakított belső anya és a gyermeki én kapcsolata, pszichés góc oldása

3.nap: a serdülőkor

    meditációk témáiból: serdülőkor erőhelyei, erőforrásai, a szégyen átdolgozása, a szabadság, mint erőforrás

4.-5. nap: a felnőttkor

    meditációk témáiból: felnőttkor erőhelyei, erőforrásai, pszichés góc oldása, női-férfi kapcsolatok, szexualitás, mint erőforrás, méltóságteljesség megélése

6.nap: a belső bölcs, spirituális lényünk

    meditációk témáiból: ősök birodalma, fájdalmak elengedése, segítők integrálása

A sajátélmény rész összegző élményfeldolgozással zárul.
A sajátélmény 4-6 fős kiscsoportban történik.

A képzés ideje: 6 meditációs nap, 10-től 17-ig. Képzési napok megbeszélése együttesen történik.
Hiányzás: A meditációs napok egymásra épülnek, ezért azokon folyamatában lehet részt venni, pl. a harmadik napon való részvétel feltételezi az első két nap meditációs élményét és annak feldolgozását, ezért hiányzás esetén az adott csoportban a képzés nem folytatható.
A képzés helyszínei: Győr, Szent Imre út 162/B.; Gyomaendrőd, Fő út 173-179/A.
A módosult tudatállapot eléréséhez elsősorban autogén tréninget alkalmazunk. A helyszínek lehetővé teszik az archaikus meditációból ismert gyógyító kerti sétának, mint meditációs formának a megtapasztalását, valamint dobolással történő meditációnak a megélését is.

SBCs elmélet

A SBCs elméleti részének célja a módszer szerkezetének, pszichodinamikájának megismerése, mely szemináriumi, tematikus formában történik.

SBCs szupervízió

A SBCs szupervízió célja a módszer gyakorlati alkalmazásának megtanulása.

SBCs elmélet és szupervízió felépítése:

A SBCs sajátélmény rész befejezése után a specializáció elméleti és szupervíziós résszel folytatható.

Befejezett szimbólumterápiás képzés vagy más képi, módosult tudatállapottal dolgozó módszerspecifikus végzettség esetében, ha ahhoz klinikai vagy tanácsadói végzettség is társul: a SBCs elméleti és szupervíziós tanóráinak a száma 24. Egy alkalom 4 tanóra, megbeszélés szerint. Az időpontok kialakítása együttesen történik.
Az elméleti és szupervíziós szakasz befejezett szimbólumterápia… esetében az alkalmazási tapasztalatok írásbeli összegzésével zárul.
A teljes SBCs képzés befejezett szimbólumterápiás képzés … esetében: sajátélmény rész 48 tanóra és 24 elméleti és szupervíziós tanóra; összesen: 72 tanóra.

A 100 órás autogén tréning képzés befejezése után: a SBCs elméleti és szupervíziós tanóráinak a száma 52.
Egy alkalom 2 vagy 4 tanóra, megbeszélés szerint. Az időpontok kialakítása együttesen történik.
Az elméleti és szupervíziós szakasz befejezett autogén tréning képzés esetében egy teljes SBCs meditáció szupervízióval kísért esetleírásával zárul.
A teljes SBCs képzés befejezett autogén tréning képzés esetében: sajátélmény rész 48 tanóra és 52 elméleti és szupervíziós tanóra; összesen: 100 tanóra.

Képzés ára: mindhárom szakasznál a MRSzE aktuális óradíja
Fizetés módja: a sajátélmény és az elméleti - szupervíziós rész külön-külön az egyesület bankszámlájára történő átutalással történik, egyösszegben vagy két részletben.