Segítővé vált belső család meditáció

Jelentkezési feltétel: befejezett autogén tréning és szimbólumterápiás képzés
Tandíj: 2100 Ft/óra


30 óra

Információ

A képzés célja: annak a szemléletmódnak és meditációs módszernek saját élményben történő megtapasztalása, ami segíti a transzgenerációs kapcsolati zavarok gyógyítását.

A módszer eredete: Az autogén tréning és a szimbólumterápia mellett az archaikus meditációban (sámánizmusban) való jártasságom, a pszichoanalitikus tanulmányaim és Dr. Márton Éva pápai pszichiáterrel való beszélgetések eredményezték azt az integrálódási folyamatot, amely a Segítővé vált belső család meditáció megszületéséhez vezetett.

A képzés helyszíne: Győr, Szent Imre út 162/B. A hely lehetővé teszi az archaikus meditációból ismert gyógyító kerti sétának, mint meditációs formának a megtapasztalását.

Csoportlétszám: 6 fő

A képzés ideje: 5 meditációs nap, havonta egy szombat 10-től 17-ig egy órás ebédszünettel

Hiányzás: A meditációs napok egymásra épülnek, ezért azokon folyamatában lehet részt venni, pl. a harmadik napon való részvétel feltételezi az első két nap meditációs élményét és annak feldolgozását, ezért hiányzás esetén az adott csoportban a képzés nem folytatható.

 • 2017 első felének időpontjai: január 14., február 11., március 11., április 8., május 13.

A képzés szerkezete:

1.nap: a biztonság archaikus szintjei

  meditációk témáiból: erőhely, segítő, gyógyító erők

2.nap: a gyermekkor

  meditációk témáiból: a gyermekkor segítője, erőhelyei, erőforrásai, a belső anya és a gyermeki én kapcsolata

3.nap: a serdülőkor

  meditációk témáiból: a serdülőkor erőhelyei, a szégyen oldása, a szabadság, mint erőforrás

4.nap: a felnőttkor

  meditációk témáiból: a felnőttkor segítője, erőhelyei és erőforrásai, a bűntudat oldása és a méltóságteljesség megélése

5.nap: a belső bölcs

  meditációk témáiból: az ősök birodalma, a fájdalmak elengedése, a segítők integrálása

Visszajelzések a módszerről:
Komáromi Éva klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta:
-szelíd és jóságos módszer, nem agresszív, nem konfrontatív;
-annyi saját élményű pszichoterápia után is tud újat adni;
-a pozitív elemeket hangsúlyozza;
-így a problémákból, sérülésekből közvetlenül tud erőforrásokat teremteni;
-nagyon hatékonyan segíti a felidézettek, megtaláltak, megértettek integrációját;

Tremkó Mariann klinikai szakpszichológus, addiktológiai szakpszichológus:
-mint minden jól működő módszer, hatása hosszan tartó, a belátást még hónapokkal később is új szempontokkal bővítette;
-a módszer elemeit napi klinikai munkámban alkalmazom, olyan színvonalon sikeresen, hogy tanulmányban is közöltük az idevágó vonatkozásokat (Lege Artis medicinae-ben elfogadott, 2017. október-novemberben megjelenő publikációban hivatkozunk rá);

Dobiné Samu Gabriella pszichológus, pár és családterapeuta:
-egyszerre hozza felszínre és gyógyítja a problémákat;
-kiemelném a csoport elfogadó, megtartó, megerősítő hatását;

Uzonyi Adél - Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett - klinikai szakpszichológus:
-A szimbólumterápiát követően alkalmazva, a kétféle képi módszer tematikájának illeszkedése nem okozott problémát. A kliensek belső gazdagodásként értékelték a segítővé vált belső család meditációt. Egyes témáknál a felismeréseiket össze tudták kapcsolni a korábbi szimbólumterápiás tapasztalataikkal.
-Kiemelném az erőhely és a segítők szerepét: a kliensek nagyon átélhető, valós belső reprezentációként tapasztalják meg, többen a segítők integrálását belső lehetőségeik kiteljesedéseként fogalmazzák meg.