Intermodális Mesepszichológia (IM)

Az Intermodális Mesepszichológia a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület továbbképzése.


3 képzési szakasz: (1) Lélekrendező mesemunka – népmeseelemek pszichológiai alkalmazása (30 óra), (2) Intermodális mesepszichológia – népmesék pszichológiai szerepe, elmélet és módszertan (30 óra), (3) Intermodális mesepszichológia szupervízió – népmesék komplex alkalmazása (40 óra)

Intermodális mesepszichológia

Az Intermodális mesepszichológia (IM) a népmese pszichológiai előnyeit alkalmazó élménygazdag módszer, amely az önálló szakmai munkában széleskörűen használható. A mesemunka a lelki fejlődés alapjaitól segít, inspiratív élményalapot kínál a személyiségfejlesztés és önismereti munka bármely tematikájában, emellett a biztonság megélését erősíti. A mesemunka vezetett szakaszai segítik az önreflexió és érzelmi intelligencia fejlesztését, asszociatív gondolkodás és mesei tartalmak által a változás megélését, és fejlődést támogató archetipikus forgatókönyvekhez visznek közelebb. Miután az egyéni pszichés terében újjászületve életbe lép, a mesei narratíva egy belső szimbolikus képsornak tekinthető, egyéni csatlakozási pontokkal, személyes értelmezésekkel. A népmese narratív anyaga szimbolikus történetként olyan széles körben alkalmazható, ahány féle képpen tudunk közelíteni hozzá. A mese úgy szembesítés és felismerés, hogy egyben erőforrás és javaslat is.

Az IM szimbólumterápiás és rendszerszemléleti megközelítésben a népmese befogadásának élményét a spontán lélektani hatásoktól tudatosan vezeti a célzott pszichológiai munkák felé. Az IM módszere: szimbólumterápia, narratív pszichológia, kulturális anyag pszichológia alkalmazása rendszerszemléletben, és intermodalitás. Belső képalkotás feldolgozásában, asszociatív gondolkodás támogatásában, kitekintő és értelmező munka rendszerezésében jelentős útmutatást ad a szimbólumterápia elmélete és módszertana. Az IM-ben kiemelten fontos a mese befogadásának előkészítése és az autogén személyes élmény kialakulásának segítése, az összetett felismerések és önismereti élmények integrálása. Az IM rendszerszemléletében a különböző egyéni és kollektív megközelítési lehetőségeket illesztjük szerves egésszé. Az intermodalitás az élmények során megélhető kapcsolatokat és az átalakulást hangsúlyozza, amely a különböző észlelési modalitások és feldolgozási síkok által megszületik.

Az IM tanfolyama több pszichológiai irányzatra épülő gyakorlatorientált módszertant ismertet, amellyel a népmeséket különböző mélységű és összetettségű lélektani munkára alkalmazhatjuk. A filológia és folklorisztikai alapismereteket pszichológiai modellekbe integrálva a résztvevő jártasságot szerez, hogy a mesét érintő interdiszciplináris terében lélektani céllal tájékozódjon. A tanfolyam mese-szövegek keresését, választását, értelmezését és sokrétű alkalmazását tanítja, valamint a mese feldolgozásának a dinamikáját ismerteti több lélektani megközelítésből. A népmese szimbolikus tartalmának elérése és feldolgozása a szimbólumterápia alapvetései szerint történik, kitekintő és körbetekintő kérdésekkel, és szimbólumelemzés módszerének lépéseivel, értelmezési kulcsok, „forráskódok” és kollektív tartalmak egyéni felhasználásával. A résztvevők meseelemek, majd egész mesék elemzésével, valamint a sajátélményük módszertani áttekintésével közelítik meg az IM módszertanát, egyéni és kiscsoportos formában. A tanfolyam egyes szakaszai vizsgadolgozattal végződnek.

A tanfolyam szakaszai:

Lélekrendező mesemunka


  népmeseelemek pszichológiai alkalmazása, 30 óra

Intermodális mesepszichológia


  népmesék pszichológiai szerepe, elmélet és módszertan, 30 óra

Intermodális mesepszichológia szupervízió


  népmesék komplex alkalmazása, 40 óra
  a módszertani szakasz végén dolgozat, szupervíziós szakasz lezárásaként esettanulmány és vizsga szerepel

A képzést 7-10 órás képzési napokkal, 7-12 fős csoportokban szervezzük, szombat – vasárnapot érintő napokon. A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván.

Az Intermodális Mesepszichológia tanfolyama a MRSZE specializációjaként az Egyesület képzési rendje szerint igazolással zárul, külön képzettséget nem ad, az alapdiploma és módszerspecifikus képzettségekre épülve alkalmazható bármely segítő szakmában.

A tanfolyam bemeneti feltételei:

 • Bevezetés a mesepszichológiába képzés elvégzése (akkreditáció száma: 288/10/2020) – jelentkezés és további információ Stiblár Erika tanfolyamvezetőnél
 • humán végzettség: főiskola vagy egyetem
 • belső képekkel való munkát tartalmazó képzettség igazolása (szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettség, AT, DIR, KIP.)

Intermodális mesepszichológia képzési felelőse Stiblár Erika, a módszer kidolgozója.
Elérhetőségei: stiblarerka@gmail.com, stiblar.erika@pszichoforras.hu, 0036-20-5621639
https://pszichoforras.hu/intermodalismesepszichologia