Intermodális Meseterápia (IM)

Az Intermodális Meseterápia a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület továbbképzése, sajátélmény, elméleti és szupervíziós részekből épül fel.


3 képzési szakasz: (1) Bevezető sajátélmény és elméleti napok: Meseműhely és Lélekvezető meséink (10-10 óra), (2) Lélekrendező mesemunka (30 óra), (3) Intermodális Meseterápia módszertan és szupervízió (30+40 óra)

Intermodális meseterápia

Az intermodális meseterápia egy relaxációs és szimbólumterápiás alapokra épülő rendszerszemléletű meseterápiás módszer. Az IM módszertana 2003-től alakult, néprajzi és narratív pszichológiai elemeket integrálva a mese pszichológiai alkalmazásának területén. Az IM során a meseélmény kialakulásának megsegítése és autogén feldolgozás támogatása elsődleges. A népmese spontán terápiás hatását, lélekrendező funkcióit tudatosan alkalmazva haladunk a szimbolizációs komplexebb lelki munka felé. A népmese archaikus tárháza a személyes psziché szolgálatában a személyiségfejlesztés, önismeret alapja lehet, de a lelki erősödés és gyógyulás magja is egyben. Az intermodalitás az élmények során megélhető kapcsolatot és átalakulást hangsúlyozza, amely a különböző észlelési modalitások és feldolgozási szintek által megszületik. Az IM módszerében erőteljes hangsúlyt kap a mesével való lélektani munka előkészítése majd megalapozása, és meseélmény kialakulásának támogatása is. Miután az egyéni pszichés térben újjászületve életbe lép a mese, egyéni csatlakozási pontok, személyes értelmezési tematikák kiemelésének segítése történik, majd az értelmezési kulcsok, „forráskódok” megkeresése. A mesemunka mélyítésének szakasza már az értelmezések összefonódása, átdolgozása, alkalmazása, kifejezése, amelyhez a módszer szakaszonként és témánként más-más eszközt ajánl meg.

A képzés szerkezete:

Bevezető szakasz

  Bevezető két önálló 10-10 órás nap:
  - Sajátélmény a Meseműhely keretében vagy más szervezésben is teljesíthető.
  - Az elméleti nap Lélekvezető meséink keretében a népmese kulturális és interdiszciplináris kontextusát tekintjük át, a pszichológiai vonatkozások háttereként.
  A bevezető szakasz nyitott, azaz szabadon látogatható, előképzettséget nem feltételez, képzési elkötelezettséget nem jelent.

Lélekrendező mesemunka

  Az első 30 órás képzési szakasz a Lélekrendező mesemunka, a népmese elemek pszichológiai alkalmazására jogosít.

Intermodális meseterápia

  Az Intermodális meseterápiás képzés 30 óra módszertan és 40 óra szupervízió, amelynek végén intermodális meseterapeutaként a népmesék komplex pszichológiai alkalmazására jogosult a résztvevő.

Az IM képzés elkezdésének feltétele befejezett autogén tréning 100 óra vagy más képi, módosult tudatállapottal dolgozó módszerspecifikus végzettség, és az IM bevezető szakaszának teljesítése.
Aképzést 7-10 órás képzési napokkal, 7-12 fős csoportokban szervezzük.
A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván.