Termékeny Életpálya Műhely vezetőinek képzése: meditáció – imagináció módszerspecifikus továbbképzés

Előfeltétel: meditáció –imagináció módszerspecifikus végzettség (meditáció –imagináció képzésben résztvevők a 3. félévtől már részt vehetnek)
Képzettség megszerzése: tanórákon való aktív részvétel, hiányzás maximum 10% lehet
Számonkérés módja: önálló gyakorlati munka bemutatása


36-48 óra

Információ

Gyakran tapasztaljuk, hogy a páciens problémái hátterében álló okok a mai kor tüneteit hordozó jelenségek, ezért azokra elsősorban nem pszichoterápiás válaszokra van szükség. Mihez kezd ilyenkor a terapeuta, hogyan ajánlhat meg hiteles pszichológiai munkát kliense számára? Mi az összefüggés a kliens megfogalmazott igénye és annak pszichodiagnosztikai jelentése között?

A kérdések megválaszolására az Egyesület munkacsoportja kidolgozott egy több tematikájú gyakorlati foglalkozásokból álló, meditációs hívóképeket alkalmazó metodikát a Schultz-féle életelvi és jövőre irányuló elméleti alapokon, Szőnyi Magda elgondolása nyomán. A Termékeny Életpálya Meditációk Műhely feltáró és építkező jellegű belső lelki munkát kínál: életelvi önfejlesztési eljárást a lelki örökség feltárására, megőrzésére és védelmére. A műhely során a belső lelki munka három fő irányban történik:

  • hogyan hozhatók felszínre és miként valósíthatók meg a bennünk még ki nem bontakozott lehetőségek, képességek, hogyan érhetjük el saját határaink meghaladását;
  • hogyan őrizhetők meg és hogyan kamatoztathatók a bennünk rejlő értékek, élettapasztalatok;
  • hogyan építhető be az életvitelbe a lélek megújulása és az értékeke továbbvitele.

A foglalkozások 9-12 fős csoportokban, 12 alkalommal, alkalmanként 3-4 tanórában zajlanak. A csoportba kerülést megelőzi egy első találkozás a műhelyvezetővel, ahol 1-2 tanórában bevezető, ráhangoló beszélgetés, önmegismerési célú tesztfelvétel zajlik. A pszichológiai önfejlesztő foglakozásokat azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni és kibontakoztatni az „irmagokként” beléjük írt és bennük rejlő lelki genetikai kódjukat, és akik rohanó világunkban is szeretnék megtalálni életük értelmét, megélni önmaguk teljességét.

A program szerzői jogait az Egyesület fenntartja. A műhelyek az Egyesület kurzusaiként kerülnek meghirdetésre, a műhelyvezető az Egyesület szakmai és szervezési szabályai szerint vesz részt a tevékenységben, amelyről együttműködési megállapodást kötünk.

A műhelyvezetők képzése

Időtartama: 30 tanóra (tömbösített)
Módszere: elmélet, módszertani gyakorlat, házi feladat
Helyszíne: Budapest, Szentkirályi u. 10.
Előfeltétel: meditáció –imagináció módszerspecifikus végzettség (meditáció –imagináció képzésben résztvevők a 3. félévtől már részt vehetnek)
Képzettség megszerzése: tanórákon való aktív részvétel, hiányzás maximum 10% lehet
Számonkérés módja: önálló gyakorlati munka bemutatása
A képzés belső, egyesületi továbbképzési pontértéke: 0 kredit
OTEX továbbképzési pontérték: 0 kredit


Információ az induló képzéseinkről