Gyermek-, serdülőkor és várandósok relaxációja specializáció

Információ

45 óra 0 kredit

A Várandósok relaxációja képzési egység magába foglalja a várandósság pszichológiájának összefoglalását, valamint a magzati fejlődéshez kapcsolódó alapvető ismereteket. A várandós állapotot megtámogató relaxációt pszicho-profilaktikus céllal vezeti be. Útmutatást nyújt a várandósság alatt feldolgozandó élettémák tekintetében, a foglalkozások szervezésére, felépítésére, valamint az imaginatív elemek alkalmazására vonatkozóan. A résztvevők megtanulják a relaxáció speciálisan várandósokra kialakított formuláit.
A Gyermekrelaxáció három korcsoport számára van kidolgozva: 4 – 8 éves korig, 9 – 12 éves korig és 13 – 18 éves korig. A Gyermekrelaxációs blokk során a hallgatók elsajátítják a relaxáció tanulás elemeinek specifikus alkalmazását a különböző korosztályoknál (pl.: testhelyzet, naplóvezetés, önállóság, élményfeldolgozás), valamint az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó segítő elemek, módszerek (pl.: mese, játék, mozgás, képzelet, aktív relaxációs technikák) bekapcsolását a terápia folyamatába.

A képzésen való részvétel feltétele a 100 órás relaxációs alapképzettség, az alapdiploma tekintetében ez a feltétel szűrőként szerepel. Jelentkezhet a képzésre az is, aki a teljes (100 órás) relaxációs képzettségről szóló tanúsítványt a Gyermek-, serdülőkor és várandósok relaxációja specializáció képzési ideje alatt várhatóan megszerzi.
A specializáció sikeres elvégzéséről szóló Tanúsítvány csak a relaxációs alapképzettség tanúsítvánnyal igazolt megszerzése után állítható ki.

A képzés a Relaxációs módszerek – Autogén tréning teljes képzésére épülő specifikáció. A képzés 45 óra időtartamban, blokkosítva zajlik, szombatonként, 5 alkalommal (5x9 óra), 9-17 óráig. Az képzési napok pontos idejét az első alkalommal közösen, egymáshoz alkalmazkodva határozzuk meg. Az alkalmakat havonta egyszer tartjuk. A képzés a szemináriumi témákat, a saját élményű gyakorlatokat és a szupervíziós estevezetési támogatást egyaránt magában foglalja. Időbeli megoszlása: 15 óra elmélet, 15 óra gyakorlat, 15 óra szupervízió. A képzési elemek párhuzamosan zajlanak. A képzés elsősorban gyakorlati jellegű: a kisgyermekkortól a serdülőkorig tartó életkor, ill. a várandós időszak relaxációs gyakorlatainak elméleti és gyakorlati specialitásait, változatait, a terápiák előkészítését, felépítését, menetét, a terápiás helyzet sajátosságait tárgyaljuk. A képzés során a két alapvető témának megfelelően egy gyermek és egy várandós esetvezetése szükséges. A képzés záróvizsgával zárul, melyen a hallgató beszámol a két (gyermek és várandós) vezetett terápiából írott esettanulmányáról. Az esettanulmányt a kijelölt vizsgaidőpont előtt legalább 1 héttel szükséges leadni a csoportvezetőnek, aki eljuttatja azt a vizsgabizottság tagjaihoz. A záróvizsga bizottság tagjai: a kiképzők, valamint az Egyesület által kijelölt elnök. A vizsga díja 5000 forint. Sikeres vizsga után a hallgató Tanúsítványt kap, amely feljogosítja arra, hogy a gyermekek és várandósok relaxációját az alapdiplomájának megfelelő körben alkalmazza. Indokolt esetben lehetőség van arra, hogy a résztvevő csak Gyermek-, és serdülőkor relaxációja, vagy csak Várandósok relaxációja témában végezze el a tanfolyamot, tegyen vizsgát és kapjon Tanúsítványt. Ebben az esetben a képzési óraszámnak és összegnek a felét kell teljesítenie.


Információ az induló képzéseinkről