Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

Bemutatkozás

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált pszichoterápiás módszerspecifikus képzőhely. A pszichológus szakképzésekben a relaxációs és szimbólumterápiás módszerekben kizárólag a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület képzései elfogadottak. Tanfolyamaink orvosi, pszichológiai, szociális és pedagógiai területeken is akkreditáltak.

Történetünk

Az 1960­-70-­es években informális módon megkezdődött az autogén tréning bevezetése és elfogadása a megújuló pszichoterápiás gyakorlatban. A relaxációs módszer szakmai előzményeiben (80­as évek) Relaxációs Munkacsoport működött a Magyar Pszichológiai és a Magyar Pszichiátriai Társaság keretein belül. A az autogén tréninget francia és német szakmai kapcsolataik révén ismertették meg Magyarországon a módszer úttörői: Pertorini Rezső, Vargha Miklós, Sipos Kornél, Koronkai Bertalan, Pörczi József (Schultz, Luthe, Leuner, Wallnöfer) és Kelen Ilona (Desoilles).

Az önálló Egyesület 1990. májusában alakult az addigi Munkacsoportok folytatásaként. Létrejöttek a vidéki Tagozatok (Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, Marcali, Eger, Békéscsaba) valamint a határontúli, Erdélyi és Szlovákiai Tagozat.

Megindultak a sztenderdizált szakmai képzések, mind Budapesten, mind a vidéki Tagozatokban és egyidejűleg a határontúli Tagozatokban is. 2000­ben az Egyesület közhasznú minősítést kapott.

Tevékenység & célkitűzések

Az Egyesület tevékenysége az egészséges, harmonikus és kreatív életvezetést szolgálja.

 • Egészségmegőrző, betegség megelőző tevékenység
 • Gyógyító, rehabilitációs tevékenység
 • A tagság összefogása a relaxációs és a különféle szimbólumterápiás klinikai és személyiségfejlesztő tevékenység színvonalas folytatása céljából
 • Az egészséges és kreatív életvezetéshez hatékony relaxációs és szimbolizációs eszközök továbbadása, a magyar relaxáció és szimbólumterápiák hagyományainak ápolása

Az Egyesület célkitűzéseit a következő eszközökkel valósítja meg:

 • Képzés, továbbképzés
 • Kutatás
 • Relaxációs és különféle szimbólumterápiák művelése
 • Rendezvényszervezés
 • Kiadói tevékenység
 • Kölcsönös szakmai kapcsolat megtartása külföldi relaxációs, szimbólumterápiás szervezetekkel
 • Kapcsolatok létesítése és fenntartása más magyar és nemzetközi szervezetekkel, szakvélemények készítése közületek, oktatási intézmények, magánszemélyek számára
 • Az Egyesületi cél elérése érdekében pénzügyi források keresése, pályázatokon valórészvétel
 • Az Egyesületi cél megvalósítását segítő vállalkozói tevékenység végzése.

Galéria

Műhelyek & kutatások

Az MRSZE egy közös szakmai gondolkodásnak helyet adó közösség. Munkánk során az aktuális kihívásoknak eleget téve módszertani fejlesztéseket, kutatások megszervezését támogatjuk, több munkacsoport alakul és működik. Szívesen fogadjuk tajgaink és más módszerben képzett kollégák érdeklődését, akik az alábbi munkákban együttműködnének.

 • Pszichokardiológiai munkacsoport : Összefoglalja interdiszciplináris terület eredményeit, irányait, javaslatait, elhelyezve benne relaxáció jelentőségét, szemléletét.
 • Diákrelaxáció munkacsoport: A pedagógiai alkalmazhatóság érdekében kidolgozott relaxációs program
 • Termékeny életpálya munkacsoport

Az Egyesület regionális tagozatai

Az Egyesület Tagozatai a MRSzE alakulásával egyidőben (1990) szerveződtek. A Tagozatok a vidéki képzőhelyek egyesületi tagjait fogják össze. Vezetőjük (Tagozatvezető) a Vezetőség tagja. A Tagozatok tagjai rendszeresen találkoznak, szakmai programokat szerveznek. Legjelentősebb tagozati megmozdulás az egynapos „Országjáró” Konferencia, melyet minden év őszén más Tagozat rendez meg.

 • Budapesti Tagozat: Németh Piroska, nemeth.piroska@yahoo.com
 • Kelet-magyarországi Tagozat (Debrecen): dr. Pető Csilla, petocs2@gmail.com
 • Délnyugat-magyarországi Tagozat (Marcali): Szever Mária, szever.maria@yahoo.com
 • Duna-Tisza közi Tagozat (Szeged): Nagy Ildikó, konferencia.nagyildiko@gmail.com
 • Győri Tagozat: dr. Horváthné Schmidt Ilona, hsilona@gmail.com
 • Közép-dunántúli Tagozat (Székesfehérvár): Dr. Sinkovics Péter, sinkovics.peter@gmail.com
 • Pécsi Tagozat: Dr. Varga József, jozsef.varga@aok.pte.hu

Nemzetközi kapcsolatok

KORSZEF – Kárpát-medencei Országok Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületeinek Fóruma

A Kárpát-medence szomszédos országaiban működő relaxációs és szimbólumterápiás egyesületek 2012. szeptember 8-án szakmai fórumot hoztak létre, amellyel a pszichoterápiás módszerspecifikus képzések, nemzetközi- és országjáró konferenciák szervezésének területén egy évtizedek óta kibontakozó és folyamatosan működő szakmai együttműködést öntöttek új formába és működési rendbe.
A szövetség létrehozásának alapja a több mint 20 éves múltra visszatekintő akkreditált pszichoterápiás képzés, amely felépítésében, tartalmi és strukturális kidolgozottságában olyan egyedi módszerspecifikus értéket képvisel, amelynek kölcsönös elfogadottságát a szövetség hangsúlyozottan jelenít meg.
Fő célkitűzés a kárpát-medencei országok körében létrejött sajátos és egyedi relaxációs és szimbólumterápiás iskola megerősítése a szakmai értékek kölcsönös cseréje és folyamatos fejlesztése által. Célkitűzés továbbá a Schultz-i autogén tréning gyakorlatára és elméleti elveire, s annak felsőfokaként a magyar Koronkai Bertalan-féle meditációs gyakorlatsorra épített pszichoterápiás módszer egységének, teljességének, megmaradásának és fejlesztésének biztosítása a szakmai hagyományok ápolása által.

Alapító egyesületek:
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSzE) - Magyarország
Asociația de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri (APRS)- Románia
Inštitut Relaxačnej a Symbolickej Psychoterapie (IRSP) – Szlovákia

Megbízott összekötő: Czimmermann Éva
E-mail: korszef@gmail.com

Társegyesületek bemutatkozása
KORSzEF megállapodás

ISATAP – International Society for Autogenic Training & Psychotherapy

2014. szeptember 20-án megalakult az ISATAP (International Society for Autogenic Training & Psychotherapy) nemzetközi tudományos társaság, melynek kiemelt célja az autogén módszerek gyakorlatának, tanításának és kutatásának fejlesztése, valamint az autogén módszereket képviselő szakemberek és szervezetek közötti együttműködés erősítése. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSzE) és a Kárpát-medencei Országok Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületeinek Fóruma (KORSzEF) képviseletében Szombathelyi Éva, Németh Piroska és Czimmermann Éva vett részt a Madridban megrendezett alakuló ülésen, ahol aláírásra került az Alapító Okirat. A nemzetközi társaság elnöke, dr. Luis de Rivera. Honlap: www.isatapsy.org

Kongresszusok & konferenciák

Korábbi kongresszusok:

 • I. Európai Relaxációs Kongresszus, 1991.Budapest
 • II. Európai francia-magyar Relaxációs Kongresszus, 1994.Párizs
 • III.1998.Dobogókő
 • IV. Nemzetközi Kongresszus, 2005. Budapest (együttműködő partnereink a francia, erdélyi, felvidéki társegyesületek)
 • V. Nemzetközi Kongresszus, 2010. Budapest
 • VI. Nemzetközi Kongresszus, 2015.Budapest

„Országjáró” Konferenciák – Tagozatok, régiók bemutatkozása

 • 2007. Marcali „Az AT sajátos alkalmazásai különböző foglalkozási területeken”
 • 2008. Szeged „Az emberben élő csoda - képek és szimbólumok a pszichoterápiában
 • 2009. Győr „Testünkben egy életen át”
 • 2011. Pécs „Módszerek és terápiás gyakorlat - traumák feldolgozása”
 • 2012. Debrecen „Lélek-jelen-lét”
 • 2016. Pápa „Térhódítás a belső világban, eligazodás a külső térben”
 • 2017. Budapest "Befogadó figyelem a relaxációs és szimbólumterápiákban"
 • 2018. Pécs "Jelenünkben a jövőnk - Relaxációs és szimbólumterápiák a fiatalok jóllétéért"
 • 2019. Szeged "-Ezer ágán ezer fészek- – Relaxációs és szimbóéumterápiás módszerek alkalmazása a pszichológiai segítségnyújtás különféle területein"
Archívum