Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

Bemutatkozás

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált pszichoterápiás módszerspecifikus képzőhely. A pszichológus szakképzésekben a relaxációs és szimbólumterápiás módszerekben kizárólag a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület képzései elfogadottak. Tanfolyamaink orvosi, pszichológiai, szociális és pedagógiai területeken is akkreditáltak.

Történetünk

Az 1960­-70-­es években informális módon megkezdődött az autogén tréning bevezetése és elfogadása a megújuló pszichoterápiás gyakorlatban. A relaxációs módszer szakmai előzményeiben (80­as évek) Relaxációs Munkacsoport működött a Magyar Pszichológiai és a Magyar Pszichiátriai Társaság keretein belül. A az autogén tréninget francia és német szakmai kapcsolataik révén ismertették meg Magyarországon a módszer úttörői: Pertorini Rezső, Vargha Miklós, Sipos Kornél, Koronkai Bertalan, Pörczi József (Schultz, Luthe, Leuner, Wallnöfer) és Kelen Ilona (Desoilles).

Az önálló Egyesület 1990. májusában alakult az addigi Munkacsoportok folytatásaként. Létrejöttek a vidéki Tagozatok (Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, Marcali, Eger, Békéscsaba) valamint a határontúli, Erdélyi és Szlovákiai Tagozat.

Megindultak a sztenderdizált szakmai képzések, mind Budapesten, mind a vidéki Tagozatokban és egyidejűleg a határontúli Tagozatokban is. 2000­ben az Egyesület közhasznú minősítést kapott.

Tevékenység & célkitűzések

Az Egyesület tevékenysége az egészséges, harmonikus és kreatív életvezetést szolgálja.

 • Egészségmegőrző, betegség megelőző tevékenység
 • Gyógyító, rehabilitációs tevékenység
 • A tagság összefogása a relaxációs és a különféle szimbólumterápiás klinikai és személyiségfejlesztő tevékenység színvonalas folytatása céljából
 • Az egészséges és kreatív életvezetéshez hatékony relaxációs és szimbolizációs eszközök továbbadása, a magyar relaxáció és szimbólumterápiák hagyományainak ápolása

Az Egyesület célkitűzéseit a következő eszközökkel valósítja meg:

 • Képzés, továbbképzés
 • Kutatás
 • Relaxációs és különféle szimbólumterápiák művelése
 • Rendezvényszervezés
 • Kiadói tevékenység
 • Kölcsönös szakmai kapcsolat megtartása külföldi relaxációs, szimbólumterápiás szervezetekkel
 • Kapcsolatok létesítése és fenntartása más magyar és nemzetközi szervezetekkel, szakvélemények készítése közületek, oktatási intézmények, magánszemélyek számára
 • Az Egyesületi cél elérése érdekében pénzügyi források keresése, pályázatokon valórészvétel
 • Az Egyesületi cél megvalósítását segítő vállalkozói tevékenység végzése.

Galéria

Az Egyesület regionális tagozatai

Az Egyesület Tagozatai a MRSzE alakulásával egyidőben (1990) szerveződtek. A Tagozatok a vidéki képzőhelyek egyesületi tagjait fogják össze. Vezetőjük (Tagozatvezető) a Vezetőség tagja. A Tagozatok tagjai rendszeresen találkoznak, szakmai programokat szerveznek. Legjelentősebb tagozati megmozdulás az egynapos „Országjáró” Konferencia, melyet minden év őszén más Tagozat rendez meg.

 • Budapesti Tagozat: Németh Piroska, nemeth.piroska@yahoo.com
 • Kelet-magyarországi Tagozat (Debrecen): dr. Pető Csilla, petocs2@gmail.com
 • Duna-Tisza közi Tagozat (Szeged): Nagy Ildikó, konferencia.nagyildiko@gmail.com
 • Győri Tagozat: dr. Horváthné Schmidt Ilona, hsilona@gmail.com
 • Békéscsabai Tagozat: Kreidl Márta, kreidlmarta@gmail.com

Nemzetközi kapcsolatok

KORSZEF – Kárpát-medencei Országok Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületeinek Fóruma

A Kárpát-medence szomszédos országaiban működő relaxációs és szimbólumterápiás egyesületek 2012. szeptember 8-án szakmai fórumot hoztak létre, amellyel a pszichoterápiás módszerspecifikus képzések, nemzetközi- és országjáró konferenciák szervezésének területén egy évtizedek óta kibontakozó és folyamatosan működő szakmai együttműködést öntöttek új formába és működési rendbe.
A szövetség létrehozásának alapja a több mint 20 éves múltra visszatekintő akkreditált pszichoterápiás képzés, amely felépítésében, tartalmi és strukturális kidolgozottságában olyan egyedi módszerspecifikus értéket képvisel, amelynek kölcsönös elfogadottságát a szövetség hangsúlyozottan jelenít meg.
Fő célkitűzés a kárpát-medencei országok körében létrejött sajátos és egyedi relaxációs és szimbólumterápiás iskola megerősítése a szakmai értékek kölcsönös cseréje és folyamatos fejlesztése által. Célkitűzés továbbá a Schultz-i autogén tréning gyakorlatára és elméleti elveire, s annak felsőfokaként a magyar Koronkai Bertalan-féle meditációs gyakorlatsorra épített pszichoterápiás módszer egységének, teljességének, megmaradásának és fejlesztésének biztosítása a szakmai hagyományok ápolása által.

Alapító egyesületek:
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSzE) - Magyarország
Asociația de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri (APRS)- Románia
Inštitut Relaxačnej a Symbolickej Psychoterapie (IRSP) – Szlovákia

Megbízott összekötő: Czimmermann Éva
E-mail: korszef@gmail.com

Társegyesületek bemutatkozása
KORSzEF megállapodás

ISATAP – International Society for Autogenic Training & Psychotherapy

2014. szeptember 20-án megalakult az ISATAP (International Society for Autogenic Training & Psychotherapy) nemzetközi tudományos társaság, melynek kiemelt célja az autogén módszerek gyakorlatának, tanításának és kutatásának fejlesztése, valamint az autogén módszereket képviselő szakemberek és szervezetek közötti együttműködés erősítése. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSzE) és a Kárpát-medencei Országok Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületeinek Fóruma (KORSzEF) képviseletében Szombathelyi Éva, Németh Piroska és Czimmermann Éva vett részt a Madridban megrendezett alakuló ülésen, ahol aláírásra került az Alapító Okirat. A nemzetközi társaság elnöke, dr. Luis de Rivera. Honlap: www.isatapsy.org

Kongresszusok & konferenciák

Korábbi kongresszusok:

 • I. Európai Relaxációs Kongresszus, 1991.Budapest
 • II. Európai francia-magyar Relaxációs Kongresszus, 1994.Párizs
 • III.1998.Dobogókő
 • IV. Nemzetközi Kongresszus, 2005. Budapest (együttműködő partnereink a francia, erdélyi, felvidéki társegyesületek)
 • V. Nemzetközi Kongresszus, 2010. Budapest
 • VI. Nemzetközi Kongresszus, 2015.Budapest

„Országjáró” Konferenciák – Tagozatok, régiók bemutatkozása

 • 2007. Marcali „Az AT sajátos alkalmazásai különböző foglalkozási területeken”
 • 2008. Szeged „Az emberben élő csoda - képek és szimbólumok a pszichoterápiában
 • 2009. Győr „Testünkben egy életen át”
 • 2011. Pécs „Módszerek és terápiás gyakorlat - traumák feldolgozása”
 • 2012. Debrecen „Lélek-jelen-lét”
 • 2016. Pápa „Térhódítás a belső világban, eligazodás a külső térben”
 • 2017. Budapest "Befogadó figyelem a relaxációs és szimbólumterápiákban"
 • 2018. Pécs "Jelenünkben a jövőnk - Relaxációs és szimbólumterápiák a fiatalok jóllétéért"
 • 2019. Szeged "-Ezer ágán ezer fészek- – Relaxációs és szimbóéumterápiás módszerek alkalmazása a pszichológiai segítségnyújtás különféle területein"
 • 2022. Győr –„Az autogén bionóm terápiás szemléletmód jelentősége a krízis, a gyász, és a trauma feldolgozásában”
Archívum