Metamorfózisok tanfolyam

3x5 tanóra (15 óra), tömbösítve heti egy alkalommal


15 óra

Információ

Megkívánt az otthoni munka, a Metamorfózisok kérdéssor személyes megválaszolása és legalább 5 személlyel való felvétele. A tanfolyam gyakorlatot is tartalmaz, de nem szupervíziós jellegű.

Tematika:
1. alkalom (5 tanóra) Választások 5 területe a hívószavak kategóriái szerint
2. alkalom (5 tanóra) Dinamikai irány – az elutasítottól a vágyottig, belső lehetőségek megvalósításáig tartó tengelyek
3. alkalom (5 tanóra) Szimbolikus konkrét elemzés, visszacsatolás, analógiás, metaforikus, képi gondolkodás hasznosítása.


Információ az induló képzéseinkről